19. ročník  festivalu

Tuchlovická pouť 2012

  4. – 6. května 2012

 Kostel v Tuchlovicích se v pátek v podvečer rozezněl hudbou. Lidovou poezii v hudebních úpravách A. Dvořáka, L. Janáčka, J. Křičky a dalších autorů představilo posluchačům dívčí pěvecké trio - E. Děkanová, T. Mlynaříková, P. Tondrová za doprovodu klavíru Z. Stránské. Krásné melodie střídalo mluvené slovo – Skácelovy básně a myšlenky a úvahy o hudbě od L. Janáčka, I. Hurníka, M. Aleše a J. Pavlici přednesl M. Biroš. Po skončení koncertu se program přesunul do Nového Strašecí. V pořadu „Vítejte u nás“ domácí soubor Čtyřlístek a kapelka Lístečku přivítali letošní hosty festivalu – Malé Zálesí z Luhačovic a soubor Ardealul z Rumunska. Návštěvníci měli možnost srovnat český, moravský a rumunský folklór, který i přes mnohé odlišnosti přeci jen něco spojuje. Tím něčím je láska k lidové písni, národní hudbě a samozřejmě k tanci.

 Po sobotní dopolední festivalové ochutnávce v podobě krátkých vystoupení jednotlivých zúčastněných souborů odstartoval ve 13.30 v letním kině hlavní program, v němž se představily soubory Čtyřlístek, Malé Zálesí, Ardealul, Kohoutek, Vonička, Kytice, Rosénka, Moták, Vrbina a Gaudeamus. Děti se střídaly s dospěláky, mluvené slovo s písní a tancem. V roli moderátorů opět excelovali Anička Fischerová a Filip Cíl. Letos se k nim přidala i sama režisérka pořadu – paní Zuzana Cílová. Nutno dodat, že na zdaru programu má zcela jistě nemalý podíl i Svatý Petr, který nám dnes byl opravdu velmi nakloněn - předpovídané deště a bouřky se totiž Tuchlovicím vyhýbaly až do večera. 


Ani dešťové kapky však neodradily mnohé návštěvníky od večerního programu. Ten patřil letos jen a jen souboru Rosénka z Prahy, který zde oslavil své třicátiny. A věřte mi, bylo na co se dívat! Kuchařské umění, čarodějnický slet … to všechno, ba mnohem víc dokáže Rosénka vyjádřit zpěvem a tancem. Byl to opravdu koncert! Ani se nedivím, že diváci Rosénku zvolili jako nejsympatičtější soubor sobotního programu.

A jelikož noc byla ještě mladá a přeháňky uháněly pryč, nechybělo tradiční nokturno v areálu kina – hrálo se, zpívalo a tančilo.

 Nedělní ráno nás přivítalo modrou oblohou a občas vykouklo i sluníčko, takže vlastně ani nevadilo, že se oproti sobotě lehce ochladilo. Jednotlivé soubory opět během dopoledne zvaly návštěvníky Tuchlovic krátkými vystoupeními před Českou hospodou na odpolední galaprogram. Kromě Čtyřlístku, Rosénky, Gaudeamu a hostí z Luhačovic a Rumunska si svá vystoupení na neděli přichystali také Jarošovci a Jarošáček z Mělníka, Český lidový soubor Chrudim, Notičky z Řevnic a samozřejmě novostrašecký Lísteček a jeho kapelka.

Ve dvě hodiny odpoledne se amfiteátrem letního kina rozezněly tóny znělky festivalu a Filip Cíl tentokrát s Aničkou Kratochvílovou přivítali všechny přítomné na posledním letošním festivalovém programu, jehož režie byla opět dílem paní Zuzany Cílové. Vtipné výstupy obou moderátorů šikovně spojovaly jednotlivá vystoupení. 

Malé zpěváky a tanečníky střídali dospěláci, diváci mohli ocenit zajímavé choreografie a samozřejmě i krásu jednotlivých krojů. Radost ze společného setkání, tance a zpěvu nezkazil ani pořádný déšť, který přišel bohužel o něco dříve než v sobotu. Větru a dešti se prostě poručit nedá… Málokdo však prchal. Mnozí byli i díky předpovědi meteorologů vybaveni pláštěnkou, deštníkem nebo se jednoduše skryli pod stromy. Vydrželi a jistě nelitovali!

Všechno však má svůj konec. Po závěrečném vystoupení domácího Čtyřlístku ředitel festivalu pan Bohumil Chochola poděkoval společně s Vladimírem Sochorem a Zuzanou Cílovou všem souborům za účast, divákům za pozornost a Filip s Aničkou ukončili letošní ročník festivalu tradičním zvoláním, které jistě v tu chvíli souznělo s myšlenkami všech přítomných.

Mobirise

Kuře na Tuchlovické pouti!

Pomozte dětem je společným projektem NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) a České televize, kteří podporují ohrožené a znevýhodněné děti.

Mobirise

Dávám židli do kruhu

Podpořte kreativitu studentů po celé České republice a povzbuďteje, aby si udělali vlastní projekt ohledně duševního zdraví a destigmatizace duševních chorob.

Hlavní sponzoři XXVI. ročníku - Tuchlovická pouť

Pořadatel

Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek
Komenského náměstí 209
271 01 Nové Strašecí

Email:
mikovcovatereza@seznam.cz
pro.kacku@seznam.cz


Spolupořadatelé

Obec Tuchlovice
E-mail: outuchlovice@volny.cz
Tel.: (+420) 312 657 020

Folklorní unie Prahy a Stř. kraje
Jana Svobodová, předsedkyně FU PraSk, K Vodárnám 1033
252 29 Karlík
tel: (+420) 777 600 448
pfu@email.cz
jajsv@dobnet.cz

Created with Mobirise